Ερωτήσεις
  • Ποιά πιστοποίηση χρειάζεται για να ναυλώσετε  το σκάφος;

Θα χρειαστείτε τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος να είναι κάτοχος αναγνωρισμένης άδειας πλοήγησης σκάφους. Ιδανικά θα πρέπει να υπάρξει επίσης συγκυβερνήτης με παρόμοια εμπειρία ή τουλάχιστον μπορεί να σας ζητηθεί να υπογράψετε μια δήλωση ότι έχετε μια εμπειρία ιστιοπλοΐας. Αν δεν έχετε τα προσόντα ή εμπειρία, ή υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μπορείτε να ζητήσετε έναν κυβερνήτη από εμάς.

 

Designed & Developed by